Liever persoonlijk contact? Bel ons dan even: Tel: 06-21321571
Liever persoonlijk contact met van Liempt Advies?van Liempt Advies
Zoeken
Menu
van Liempt Advies

Learning on the job

 “Learning on the job”

De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) wordt inzichtelijk gemaakt op momenten dat relevante stukken voorliggen. We leggen een aantal data vast waarop samen met de raad gekeken wordt naar de aangeboden beleidsstukken. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het beleidsstuk toegelicht. Vervolgens bepaalt de raad uiteraard zelf welk standpunt ze in gaan nemen t.o.v. het voorgenomen besluit.

Bij het maken van afspraken tot ondersteuning is het van belang dat de directeur of het bestuur hiervan op de hoogte is. De plannen zijn noodzakelijk om deze vorm van ondersteuning succesvol te laten verlopen. Er kan rekening worden gehouden met de datum waarop de beleidsstukken beschikbaar moeten zijn. Ga samen in overleg over de mogelijkheden, ook hierbij kan een eerste ondersteuning geboden worden.

Webdesign: de Geus Internet
Terug naar boven